2012. augusztus VIII. évfolyam, 4. szám
A 2012. augusztus VIII. évfolyam, 4. szám címlapja

Műhely
Vár a szőlők felett: Somló vára
Veszprém megyében, Devecser közelében emelkedik Somló vulkanikus hegye, mely évszázadok óta híres borairól. „Rideg Somlyó, térföldi remete” – írta róla Vörösmarty Mihály, s hogy miért, arra Eötvös Károly adja meg a választ: „A remete magánosan él odújában. Se közel, se távol semmiféle társa. Így áll a síkság közepén Somlyó. Körös-körül semmi hegy, semmi domb.” E hegy északi nyúlványán emelkedik a vár romja, melyet Kisfaludy Sándor „népesített be” regéi hőseivel, és amely immáron tíz éve tárgya a régészeti kutatásnak.
Fülöp András
A Balaton-felvidék a római korban
A Kr. u. I. században befejeződött a Dunántúl területét is magában foglaló új tartomány, Pannonia fokozatos megszállása. A katonákat az Adriai-tengert a Keleti-tengerrel összekötő Borostyánkő-útról leágazó utakon itáliai kereskedők követték, akik a veterán katonákkal együtt hamarosan letelepedtek a Balaton-felvidéken. Kisebb, közép és nagygazdaságok jöttek létre, amelyek közül különösen kiemelkedik kiterjedését, díszítőművészetének kvalitását tekintve a Nemesvámos határába eső balácai villagazdaság. A Balaton-felvidék gazdag régészeti leletanyagát a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, a balácai római kori villagazdaság és a keszthelyi Balatoni Múzeum őrzi, állandó és időszaki kiállításain mutatja be.
Palágyi Sylvia
Villagazdaság a Balaton partján
Pannonia villagazdaságainak legtöbbjéről terepi kutatások alapján van adatunk. Pontos számukról azonban azért sem lehet ismeretünk, mert a felszíni leletek nem mindig árulják el, hogy valójában milyen lelőhely-típussal van dolgunk. Szerencsére az utóbbi évtizedek légirégészeti kutatásai sok fontos adalékkal szolgálhattak ezeknek a kérdéseknek az eldöntésére, számos esetben pedig újdonságokkal is találkozhattunk.
Szabó Máté
Keszthely-Fenékpuszta
A várostól délre 6 km-re, a 4. század közepén emelt hatalmas, csaknem 400x400 m-es erődöt 44 külső, kerek- és 4 belső, szögletes kaputorony védte. Ma már nincsenek föld feletti maradványai, a követ építőanyagnak hordták el. Kutatása 1883-ban kezdődött, eddig 29 épületet sikerült részben vagy teljesen feltárni, további épületek helyét a talajradar vizsgálatok jelezték.
Müller Róbert
A pannoniai Seuso-kincs
A feltehetően Polgárdi mellett lévő Kőszárhegyen az 1970-es években előkerült, majd Magyarország területéről kicsempészett Seuso-kincs az eddig talált legnagyobb ismert késő római ezüstkincs. Az ismert 14 ezüst edény súlya meghaladja a 67 kg tömeget. Különböző technikával és stílusban készültek, egyeseket asztali edényként, másokat kézmosó vagy toalett-tárgyként használtak.
Visy Zsolt
Krónika
Tizenkét templom, tizenkét fénykép
Balaton-felvidéki templomok és templomromok
A Balaton-felvidék közismerten bővelkedik középkori templomokban, templomromokban. Ezekből most a Zánka és Tapolca közötti vidék néhány kevésbé ismert műemlékét mutatjuk be.
Rainer Pál
Tények és hiedelmek a templomosokról Magyarországon
1119 körül a Szentföldön francia lovagok egy csoportja létrehozta a Templomos Lovagrendet, amely a 12–13. században meghatározó szerepet töltött be a keresztes államok küzdelmeiben. A rend III. István király (1162–1172) uralkodása idején telepedett meg hazánkban. Ezt követően egyre nagyobb mértékben szaporodott birtokaik száma, melyeket a keresztes eszmeiséggel rokonszenvező Árpád-házi királyaink (III. Béla, Imre, II. András) éppúgy juttattak nekik, mint világi és egyházi személyek.
Karczag Ákos
A nyomtalanul eltűnt Odescalchi-kastély
Záhonyban egykor létezett egy kastély, amely mára sajnos nyomtalanul eltűnt. A legidősebbek történetei alapján ismerjük a kastélyról szóló legendát.
Mészáros Ferenc
Csabrendek kúriái
Az egykori középnemesi falu, amelynek a területén napjainkban is öt kúria áll, Veszprém megye nyugati szélén található, a helység 1950-ig Zala vármegyéhez tartozott. A mai Csabrendek területén egykor több falu állt. Rendek, Alcsab és Felcsab a török időkben elnéptelenedtek, később azonban újratelepültek.
Virág Zsolt
„Máramaros büszke vára…” Huszt vára a Rákóczi-szabadságharc idején
Huszttal kapcsolatban általános vélekedés – s ezzel szembesülhetünk a ma szép számmal megjelenő helyi ismeretterjesztő munkák többségében – hogy utolsó fénykorát a Rákóczi-szabadságharc idején élte, teljes fegyverzetben, felszereltségben. Ennek valójában az ellenkezője igaz: 1703–11 a huszti vár szerepvesztésének egyik nagyon fontos, forrásokkal dokumentált stációja. Közhely, hogy háborús helyzetben vizsgázik leginkább egy katonai létesítmény – és e próbatételen megmutatkoztak a huszti erősség gyengeségei.
Szoleczky Emese
Galéria
Veszprém vára
Az ősi Veszprém várának legújabb része fogadja a látogatót a falak délkeleti végénél. Az itt emelkedő Hősök Kapuját 1936-ban építették az első világháborúban elesett magyar hősök emlékére.
Szabó Tibor
Egregy Árpád-kori temploma
A Hévízhez tartozó Egregy Árpád-kori kőtemploma a magyar falusi templomok egyik legszebbike, mely harmonikusan illeszkedik a pannon tájba. A szőlőtőkék és borospincék közt elhelyezkedő templom keletkezésének pontos dátuma nem ismert, de valószínűleg a 13. század közepén épült. Első említése egy 1341-es oklevélből származik.
Tar Ferenc
Útikalauz
A balatonszentgyörgyi Csillagvár
Előző számunkban bemutattuk a székesfehérvári Bory-várat. Ezúttal egy másik „várszerű” épületet látogattunk meg, Somogy megye Balatonhoz közel eső vidékén, a szentgyögyi ún. Csillagvárat, amelyről vagy hat évtizede azt feltételezték, hogy tötrök-kori végvár (várkastély) lehetett. A levéltári kutatás azonban új megvilágításba helyezte ezt a sajátos, érdekes építményt, amely az elmúlt évtizedekben idegenforgalmi látványosság lett.
Csorba Csaba
Martello tornyok Írországban
Egy vár szomszédságában lakom Swordsban, Dublin külvárosában. Másik kettő is található tíz kilométeren belül, szép, komoly építmények, nagy múlttal. Persze késztetést éreztem, hogy írjak valamelyikről, de melyikről? Egy ír barátomat kérdeztem meg, hogy melyiket javasolná. Azt mondta, ha igazán különlegesre, valami ír jellegzetességre vágyom, akkor írjak a Martello tornyokról. Igaza volt. Élmény volt bejárni egy párat, és élmény volt anyagot gyűjteni róluk. Bár ikreknek tűnnek, mégis mindnek egyedi a története, és az egyazon terv alapján épült kis erődöknek az idő saját arculatot formált. Ezúton is köszönöm Maurice Bryan-nek a tanácsait, információit és térképvázlatait, amivel munkámat segítette.
Csabai Dolores
Kerékpártúra a Balatontól délre
Bár a Balatonhoz igyekvők többsége szeret a parton, a part közelében maradni, vannak, akik a fürdést színesítik egyéb programokkal, és szívesen választanak kicsit távolabbi úti célokat is. Egyre többen ülnek a száguldó autó helyett kerékpárra. Számukra próbálunk – mintegy kedvcsinálóként – egy túraútvonalat javasolni, a viszonylag kevéssé ismert somogyi dombok közé: Siófok – Balatonszabadi – Ádánd – Ságvár – Nyim – Zala – Kapoly – Zics – Nágocs – Kereki – Bálványos – Kőröshegy – Szántód.
Csorba Csaba
Kaleidoszkóp
Fotópályázat
Mánfai György fotóművész értékelése: Bevallom, keveslem a beküldött képek számát. Mintha kissé alábbhagyott volna a pályázati kedv? Azt is kérem, hogy figyelmesebben olvassák el a pályázati kiírás feltételeit: maximum 5 képpel lehet pályázni, várak, kastélyok, templomok külső vagy belső felvételeivel. Sajnos egy kellemetlen szerverhiba is történt, ami néhány fotó eltűnésével járt.
Médiaismertető
Könyvismertetők
Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
Rejtvény
A 2012. júniusi rejtvényünk helyes megfejtése és a 2012. augusztusi számunk rejtvénye