2013. október IX. évfolyam, 5. szám
A 2013. október IX. évfolyam, 5. szám címlapja

Műhely
Építkezések, átalakítások a zirci ciszterci apátságban a 18. század elejétől napjainkig
Az 1182-ben alapított középkori zirci ciszterci apátság az oszmán idők elején elnéptelenedett, 1526 után, 1538 előtt a középkori monostort végleg elhagyták a szerzetesek. 1699-ben az elpusztult zirci apátság jogait és birtokait a sziléziai Heinrichau ciszterci apátsága vette át. A hódoltság elmúltával lassan ismét benépesedő Zircet 1723-ban meglátogatta Anton Niklasheinrichau-i és zirci apát, majd még ebben az évben megkezdték egy ideiglenes rendház felépítését a település központjában, amely 1726-ra készült el. Az új épületbe három ciszterci szerzetes költözött be. (Ez az ideiglenes rendház újjáépített, és többször átalakított formában napjainkban is áll.)
Virág Zsolt
Nagy Szulejmán szultán nyomában Szigetvár környékén
Sátorhelyei és a síremléke köré épült palánkvár
Számos kutató és várbarát indult már lelkesen Törvényhozó Nagy Szulejmán (uralkodott 1520. szept. 30–1566. szept. 7.) szigetvári türbéjének a nyomába, és sokan biztosak is abban, hogy megtalálták – teljesen más helyszíneken. Ha annyi türbe lenne, ahány ötlet, gondolat már felmerült, akkor Szigetvár egész külterülete egy oszmán temető lehetne. És ha ilyen könnyen megtalálható lenne a türbe köré épült egykori erősség, akkor a tudományos köztudat már régen elfogadta és közismertté tette volna a helyszínt. A kérdés alaposabb vizsgálatot igényel, tekintettel arra, hogy még az írott források sem mindig egyértelműek és vethetők össze egymással, és még mindig sok irat feldolgozására van szükség. Szulejmán szultán halála és síremléke kapcsán számos kérdés merült fel, melyekre, ha egyáltalán lehetséges, akkor csak az írott források és a régészeti adatok együttes feldolgozásával adható válasz. Itt most csak az oszmán-török források alapján próbáljuk megvilágítani a kérdést.
Hancz Erika
Műemlékeink rekonstruálása modern módszerek segítségével
Napjainkban nem csak történelmi ismereteink és régészeti leleteink száma növekszik, hanem azok a módszerek és eszközök is fejlődnek, amelyekkel a tudomány kutatni és vizsgálni képes. Az új eljárásokkal ugyanakkor a nagyközönség számára is egyre valósághűbb módon tudjuk bemutatni eredményeinket. A rekonstrukció azt a célt szolgálja, amit maga a történelem kutatása is: megismerni és hiteles képet adni elődeinkről és az általuk hátrahagyott örökségről. Ezúttal a történelmi épületrekonstrukciókról fogok bővebben írni.
Szakonyi Balázs
Krónika
Borosjenő az erdélyi fejedelmek uralkodása idején
Történetírásunk a 17. századi Erdély és a Partium egyik legfontosabb erődítményeként tartja számon Borosjenőt. Ennek ellenére a nagy múltú vár történetének mindössze alig néhány esztendei szakasza, Haller Gábor főkapitánysága (1651–1657) van feldolgozva Szabó András Péter tollából (Haller Gábor – egy 17. századi erdélyi arisztokrata életpályája), akinek külön köszönettel tartozom a kéziratban levő kitűnő monográfia hasznosításáért!
Seres István
Nagyvárad ostroma 1691-ben
Az évszázad legvéresebb csatájának nevezett szalánkeméni összecsapás után a súlyos veszteségeket szenvedett császári-királyi és szövetséges hadsereg Péterváradhoz vonult, hogy megfogyatkozott készleteit feltöltse, sebesültjeinek és betegeinek a felépülését megvárja és az itteni vár megerősítéséhez kezdjen. Lajos bádeni őrgróf, a magyarországi csapatok főparancsnoka, erőit kevésnek érezte Belgrád megtámadásához, így olyan határozat született az augusztus 30-i haditanácson, hogy a sereget kettéosztják. Egyik fele Leopold Croy herceg tábornagy vezetésével Eszékhez indul, ahol majd szemmel tartja a Száva mögött újra gyülekező oszmán hadakat. A másik része pedig Nagyvárad ostromára vonul, amelynek őrsége már az elmúlt évben majdnem megadta magát az egyre szorosabbra vont blokád okozta nélkülözés miatt. Belgrád elfoglalása és Thököly Imre sikeres erdélyi hadjárata azonban akkor még arra sarkallta a pasát, hogy tovább folytassa az ellenállást.
Bagi Zoltán Péter
A galántai újabb Esterházy–kastély
A ma Szlovákiához tartozó Galánta (Galanta) Mátyusföld központjában fekvő, lüktető és fejlődő város. Egykoron az Esterházyak birtoka, akik főnemesi előnevükben századok óta őrzik itteni gyökereiket. A településen két Esterházy–kastély is található: egy kisebb, 17. századi eredetű, melyet később barokk stílusban építettek át, s egy méreteiben impozánsabb együttes, mely a 19. századi hazai historizáló kastélyépítészet jelentős, ám kevéssé ismert reprezentánsa. Míg az előbbi felújítva kulturális célokat szolgál, az utóbbi bizony csak mostanában kezd felébredni hosszú Csipkerózsika-álmából.
Varga Kálmán
Guthi Országh Kristóf és legkedvesebb vára, Sirok
„Új” alsóvárat csodálhat meg a Sirokra látogató, a részleges helyreállítási és állagmegóvási munkák eredményeképpen. Itt hát az ideje, hogy helyére kerüljön a siroki vár történetében Guthi Országh Kristóf elvitathatatlan jelentősége is. Írásunkban a siroki vár legjelentősebb birtokosán kívül azt is bemutatjuk, hogyan épülhetett be jóvoltából Sirok a 16. századi magyarországi végvári rendszerbe.
Kiszelyné Tóth Anett
Mariazell, a magyar kegyhely
Látszólag túlzó írásunk címe, hiszen az ausztriai Mariazell a kora középkor óta értelemszerűen az osztrákoknak, valamint Közép-Európa szláv népeinek is folyamatosan kedvelt zarándokhelye. A kegyhely hosszú történetét azonban három korszakban is döntően alakították magyarok: az építészeti szépségét nagyrészt meghatározó gótikus formákat Nagy Lajos magyar király építteti, a barokk kori vallási buzgóságot az északi hajó nem kevesebb, mint négy magyar alapítású kápolnája fémjelzi és végül a 20. századi jelentőségét is alapvetően befolyásolta, hogy Mindszenty József, Magyarország sokat szenvedett, száműzetésben meghalt hercegprímása is itt lelt ideiglenes nyughelyre végakarata értelmében. Mindennek fényében talán már nem is annyira túlzó a cím, hiszen Mariazell kegytemplomában szinte mindenhol gazdagon találhatók a magyar emlékek: e magyar vonatkozásokat mutatjuk be sok fotóval illusztrálva.
Horváth Zoltán György
Galéria
Likava büszke vára
Az egykori Liptó vármegyében, a Vág völgyétől északra magasodó hegyvidéknek egyik 650 m magas, meredek csúcsát koronázza Likava vára. Az alatta elterülő, mintegy háromezer lelkes falut szlovákok lakják. Még egy évszázada akadt köztük vagy kéttucatnyi magyar ajkú is. A piros turistajelzést követve az erdőben, félórás gyaloglással kapaszkodhatunk föl a várhoz. A hosszúkás alakú, szabálytalan sziklafelszínhez alkalmazkodva, a hegycsúcs meredek szélén emelkednek a legkorábban épült felső vár magas falai. A külső erődítmények három kapuján keresztül juthatunk a viszonylag tágas alsó várudvarba, majd onnan föl az U alakú palotába, melynek bejáratát egy félköríves falú bástya oltalmazza. Az egyik palotaszárnyat lefedték, benne vártörténeti kiállítást láthatunk. Korábban, aki erre járt, beomlott boltozatokat, omladozó, fákkal-bokrokkal benőtt falakat láthatott. Ma már a vár területe rendezett.
Csorba Csaba
Lenti vára
A zalai Lenti város keleti határán, a Kerka-folyó partján emelkedik az az épület, amely az egykori jelentős várból megmaradt. Bár a ma álló építmény inkább hasonlít gazdasági épületre mint várra, a látszat ne tévessze meg a szemlélőt, itt valóban egy fontos erődítés állt.
Szabó Tibor
Útikalauz
Montenegrói kalandozások
Montenegró tengerpartját egy augusztusi nyaralás során kereshettem fel, amely jelentősen különbözött az általam korábban megszokott „hegyre fel, völgybe le” gyalogtúráktól, várgyűjtő körutaktól. A lehetőségekhez mérten azért igyekeztem fölfedezni e vidék szépségeit, építészeti emlékeit. Különösen a partvidék óvárosainak középkori hangulata, látnivalói keltették fel érdeklődésemet.
Karczag Ákos
Vár a felhők között – Corfe vára Dél-Angliában
Anglia hallatán a legtöbb turista méltán a pezsgő életű fővárosra, Londonra gondol. Az angol vidék azonban hasonlóan bővelkedik izgalmas műemlékekben. Ha tehetjük, lépjünk ki a főváros vonzásköréből. Fedezzük fel milyen szépségeket rejt, milyen történelmi múltba vezet vissza az angol táj. A mi utunk a déli tengerpartra, Dorsetbe vezetett, ahol a Purbeck-félszigeten található Corfe várat látogattuk meg.
Kósa Regina
Kaleidoszkóp
Fotópályázat
Mánfai György fotóművész értékelése: Gyorsan elmúlt két hónap, mondom összeráncolt homlokkal a zsűror szigorú szerepében, miközben azon töprengek, miért nem érkezik még ennél is több kép a pályázatra?
Médiaismertető
Könyvismertetők
Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
Rejtvény
A 2013. augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése és a 2013. októberi számunk rejtvénye