2013. december IX. évfolyam, 6. szám
A 2013. december IX. évfolyam, 6. szám címlapja

Műhely
Elköszönő
Egyik szemem sír, a másik nevet. Boldog vagyok, hiszen majdnem egy évtizeden keresztül részese lehettem egy olyan alkotói folyamatnak, amilyen az ember életében csak ritkán adódik. Nekem jutott az a hol küzdelmes, de mindig örömteli feladat, hogy szervezzem, irányítsam a szerkesztőség munkáját. Küldetésünk meghatározó gondolata szerint meg kellett teremteni annak a feltételeit, hogy a szakma képviselői és a lelkes amatőrök egy helyen dolgozhassanak. Ennek a kényes egyensúlynak a megtartása sokszor valóban erőfeszítéseket igényelt, de legalább annyi örömöt is okozott. Szerzőink és szerkesztőségünk által megteremtett értékek az ékes bizonyítékai annak, hogy nem volt hiábavaló a munkánk. Amit kilenc év alatt közösen létrehoztunk, az kitörölhetetlenül bekerült a magyarság kultúrtörténetének lapjai közé. Ezért hálás köszönettel tartozom mindenkinek, aki ehhez valamilyen módon hozzá tudott tenni, aki segítette a munkánkat.
Kósa Pál
Szászkézd vára
Segesvár közelében, a Kézd-patak (ma Disznó-patak) völgyében található, székely települési előzményekkel rendelkező Szászkézd az erdélyi szász társadalom múltjának egyik jellegzetes színfoltját képezi. Már 1309-től a szászföldi egyházszervezet egyik kerületének (szászkézdi dékánátus) központja. A 15. századra mezővárossá váló Szászkézd a középkorban és a kora újkorban folyamatosan versengett a közeli Segesvár szabad királyi várossal. Közösségének késő középkori társadalmi és gazdasági potenciálját mi sem jelzi jobban, mint hogy alig száz év leforgása alatt korszerű várat emelt egy közeli magaslaton, és teljesen új, erődített templomot épített a település középpontjában. Jelen írás Szászkézd impozáns várának múltját és építéstörténetét eleveníti fel a több mint tíz évvel ezelőtt folyt régészeti kutatások és helyszíni terepszemlék alapján.
Sófalvi András
A nyírbátori Szent György templom a középkorban
A késő gótikus építészet talán legszebbik hazai remeke a nyírbátori református (egykor Szent György) templom. Méreteivel, csodálatos boltozatával és egyéb, gyönyörű részleteivel minden látogatót lenyűgöz. A ma álló templom építési ideje megnyugtatóan tisztázottnak tűnt, egy felirat pedig az építtetőt is megnevezi Bátori András fia András személyében. Egy néhány évvel ezelőtt történt kisebb műemléki kutatás azonban újabb eredményekkel is szolgált.
Simon Zoltán
Az egervári Nádasdy–Széchényi-várkastély
Az egervári Nádasdy–Széchényi-várkastélyt 2012–2013-ban EU-s turisztikai vonzerőfejlesztési pályázat keretében felújították. A munkálatok befejezése után, 2013 júliusának végén nyílt meg a műemlék épületben a Reneszánsz Látogatóközpont.
Virág Zsolt - Herczeg Renáta - Szőke Balázs - Jakucs Gábor
Krónika
Újkori lőportárak a történelmi Magyarországon
A török elleni visszafoglaló háború után épült vagy korszerűsített Kárpát-medencei várakat-erődöket járva, sok esetben találkozhatunk a várakon belüli kiszolgáló épületek maradványaival. Ezek közül jó néhány szinte teljesen épen maradt az utókorra. Az újkori erődépítés során kialakított funkcionális építmények (parancsnoksági épületek, szertárak, pékségek stb.) közül a 18. századi lőportárakat mutatjuk be az alábbiakban.
Szabó Tibor
Több mint egy kastély? – Eszterháza kérdőjelei
A köznapi tudatban a fertődi Esterházy–kastély a barokk–rokokó világi építőművészet lenyűgöző produktuma, mely berendezésével és kincseivel egy mesésen gazdag hercegi família letűnt korát idézi. Építtetőjéről, Esterházy Miklósról (1714–1790) legtöbben úgy tudják, hogy pazarló, jövedelmeit számolatlanul költő főnemes volt, kinek nevéhez a Lajtán túl már századdal ezelőtt odabiggyesztették a „der prachtliebende” jelzőt. Szó szerinti fordításban ez „pompakedvelő”-t, értelmében pedig a csillogó külsőségekre mértéken felül adó mentalitást jelent, egykor kevésbé, ma már nem kis pejoratív mellékízzel. A szakmai köztudatban a kastélyegyüttes a 17–18. században elterjedt „Lustschloss” (múlatókastély) jellegű, reprezentatív udvartartásra alkalmas építészeti/kertépítészeti kompozíció, a hazai barokk egyik csúcsteljesítménye. Kialakításának fontos jellemzője az igényes főúri luxus és a művészeti életet inspiráló feltételek megteremtése, harmóniában a természeti környezettel. Mindemellett kapcsolódó tárgyi- és szellemi örökségével együtt a művelődéstörténet 18. századi korszakának domináns helyszíne, az Esterházy–mecenatúra maradandó megnyilvánulása.
Varga Kálmán
Oroszlánszívű Richárd fogsága Dürnstein várában
Az alsó-ausztriai Wachau a Duna egyik legszebb szakasza: a Krems előtti Duna-völgy Weissenkirchen község után összeszűkül. Északi partján Dürnstein bájos kisvárosa fekszik, felette magas sziklán impozáns várrom látható. Hajdanán itt őrizték ellenfelei Oroszlánszívű Richárd angol királyt. De miképpen is lett a szentföldi keresztesek legyőzhetetlen vezére e zordon sziklavár foglya?
Karczag Ákos - Ferenczy Sándor József
Középkori várak – virtuális vártúrák
A középkori várak mindenki képzeletét megmozgatják, de valójában ma, jobbára romos vagy átépített formájukban nemigen hasonlítanak eredeti megjelenésükre. A régészeti, műemléki kutatások alapján készült virtuális tudományos rekonstrukciók azonban lehetővé teszik, hogy megismerjük és bárki számára láthatóvá tegyük a középkori várak valóságos világát.
Buzás Gergely
Birodalmi segélyhadak Érsekújvár 1685. évi ostrománál
Buda 1684. évi sikertelen ostroma után az Udvari Haditanács úgy határozott, hogy a következő esztendőben nem a magyarországi oszmán hódoltság legfontosabb várának visszafoglalására tesz újabb kísérletet, hanem az annak előterében fekvő és védelmi szempontból stratégiai fontosságú Érsekújvárt támadják meg. A Lotharingiai Ká-roly vezetése alatt összegyűlt keresztény főseregnek ekkor majdnem a felét, mintegy 32 500 katonát az I. Lipót császárral szerződésben és szövetségben álló birodalmi rendek állítottak ki és küldtek a Magyar Királyságba.
Bagi Zoltán Péter
Galéria
Csak a szépre emlékezem…
Csak a szépre tudok emlékezni, ugyanis egy különleges folyóirat születésének és többéves működésének lehettem részese. A munka során sikerült megvalósítani, hogy a régészeti, műemlékvédelmi, művészettörténész, hadtörténész, történész szakma képviselői és a lelkes amatőrök egy helyen publikáljanak. Ez a maga nemében egyedülálló vállalkozás volt. Népes olvasótábor érdeklődése kísérte kilenc éven keresztül a várakról, kastélyokról, templomokról írt cikkeket, tanulmányokat. A visszajelzések alapján tapasztalhattuk, hogy sokak számára közvetíthettünk új ismereteket, főként nemzeti kulturális örökségünk e sajátos szegmenséről.
Kőnig Frigyes
Útikalauz
Szádvár, avagy egy önkéntes vármentő kezdeményezés példája
Miután a Castrum Bene egyesület 2014 tavaszán Szögligeten rendezi vándorgyűlését, érdemes áttekinteni a vendéglátó Szádvárért Baráti Kör eddigi működését, eredményeit és jövőbeli elképzeléseit.
Szatmári Tamás - Fejes Erik - Kovács Lajos
Szomszédolás Hainburgban és környékén
Van úgy, hogy karnyújtásnyira magunktól találjuk a legérdekesebb látnivalókat, műemlékeket. Az utazás lerövidítésével jelentős költséget, időt takaríthatunk meg. Most is egy ilyen közeli úti célhoz kalauzoljuk el olvasóinkat a szomszédos Ausztriában.
Csorba Csaba
Kaleidoszkóp
Fotópályázat
Mánfai György fotóművész értékelése: A decemberi pályázat első díját Agárdi Péter, Ősz a Mátra lábánál c. képe nyerte. Rendkívül szépen megkomponált, egyszerű, és egyben nagyszerű fotó. Hiteles függőlegesek, szép vonalvezetés jellemzi.
Médiaismertető
Könyvismertetők
A 2013. évfolyam tartalomjegyzéke
Tartalomjegyzék rovatonként
Szerzőink voltak 2013-ban
Rejtvény
A 2013. októberi rejtvényünk helyes megfejtése